Портал Українського Націоналіста

Четвер, 20 лютого 2020

Як не можна спинити річку, що, зламав­ши кригу навесні, бурхливо несеться до мо­ря, так не можна спинити націю, що ламає свої кайдани, прокинувшись до життя.

Ми сильні нашою любов’ю до України!

Через увесь час свого історичного існування нація наша з найбільшими зусиллями пильнує вилитись у форму держави самостійної та незалежної.

Як не можна спинити річку, що, зламавши кригу на­весні, бурхливо несеться до моря, так не можна спи­нити націю, що лама свої кайдани, прокинувшись до життя.

Без сили нема права, щоб здобути пра­во, треба мати силу.

Народ має право жити, коли він має си­лу жити.

Державна самостійність єсть головна умова існуван­ня нації.

Доки хоч на однім клапті української те­риторії пануватиме чужинець — доти усі по­коління українців йтимуть на війну.

Україна для українців!

Ми визнаємо, що наш народ теж перебуває у стано­вищі зрабованої нації.

https://sofispace.com/

Газета «Нескорена Нація»

№1 (292)

Січень 2020